Välkommen till MIS -
Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige

För dig som arbetar med revision inom miljö och hållbarhet.

MIS är föreningen för dig som vill:

Veta mer om miljörevision • Träffa andra miljörevisorer • Diskutera frågor som rör miljörevision
Bli MIS-godkänd miljörevisor

Nyheter

Skicka dina frågor till tolkningsgruppen

Det finns ett stort behov av tolkningar kring standarden ISO 14001:2015 innan en ny praxis är etablerad. Därför finns SIS tolkningsgrupp som ett stöd för dig när du har frågor.

...

MIS Utbildning i revisionteknik

Missa inte tillfället att gå på denna nya MIS utbildning om revisionsteknik där du får lära dig allt om olika personlighetstyper du kan möta på en revision och dessutom få massor utav handfasta tipsa att ta med dig som revisor.

Läs mer>>

VILL DU LÄSA FLER NYHETER? Mer

MIS Utbildning - Revisionsteknik, 23 maj 2017 ••• Utgivning MiljöMISsivet nr2-2017, 15 juni 2017

Partners med MIS Godkända utbildningar

RSM&CoCanea

KOMMANDE REVISIONSUTBILDNINGAR HOS VÅRA PARTNERS:

• RSM&CO Internrevision av ledningssystem, 25 april 2017
• RSM&CO Grundläggande miljöledning, 25 april 2017
• RSM&CO Grundläggande miljöledning, 3 maj 2017
• RSM&CO Internrevision av ledningssystem, 9 maj 2017
• RSM&CO Internrevision av ledningssystem, 30 maj 2017