Välkommen till MIS -
Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige

För dig som arbetar med revision inom miljö och hållbarhet.

MIS är föreningen för dig som vill:

Veta mer om miljörevision • Träffa andra miljörevisorer • Diskutera frågor som rör miljörevision
Bli MIS-godkänd miljörevisor

Nyheter

MIS - Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige - Föreningens nya namn

Under torsdagens årsmöte röstades det nya namnet igenom i en andra omröstning med bred marginal.

...

CANEA först ut med MIS godkänd revisionsutbildning

CANEA erhåller det första intyget för MIS godkänd revisionsutbildning i linje med den nya standarden ISO14001:2015.

>>Läs mer om MIS godkända revisionsutbildningar här

...

VILL DU LÄSA FLER NYHETER? Mer

Styrelsemöte MIS, 21 april 2017 ••• MIS Utbildning - Revisionsteknik, 23 maj 2017

Partners med MIS Godkända utbildningar

RSM&CoCanea

KOMMANDE REVISIONSUTBILDNINGAR HOS VÅRA PARTNERS:

• RSM&CO Grundläggande miljöledning, 29 mars 2017
• RSM&CO Internrevision av ledningssystem, 25 april 2017
• RSM&CO Grundläggande miljöledning, 25 april 2017
• RSM&CO Grundläggande miljöledning, 3 maj 2017
• RSM&CO Internrevision av ledningssystem, 9 maj 2017