Välkommen till MIS -
Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige

För dig som arbetar med revision inom miljö och hållbarhet.

MIS är föreningen för dig som vill:

Veta mer om miljörevision • Träffa andra miljörevisorer • Diskutera frågor som rör miljörevision
Bli MIS-godkänd miljörevisor

Nyheter

MIS får ny logotype

MIS medlemmar har under våren röstat på 4 olika logo förslag som tagits fram av Envima. Styrelsen har sett behov av en ny logo nu när vi har ett nytt namn och i stort ser över föreningens hela kommunikationsmaterial.

Vinnande bidrag blev förslag 1.

...

RISE personcertifiering av miljörevisorer

RISE Certifiering (f.d. SP och SITAC) är ackrediterade att utfärda behörighetscertifikat för Miljörevisorer. Certifikatet utfärdades tidigare av SIS. Ansökan om personcertifiering som Miljörevisor ska från och med juli 2015 ställas till RISE Certifiering

...

VILL DU LÄSA FLER NYHETER? Mer

Utgivning MiljöMISsivet nr2-2017, 15 juni 2017 ••• Utgivning MiljöMISsivet nr3-2017, 15 september 2017

Partners med MIS Godkända utbildningar

RSM&CoCanea

KOMMANDE REVISIONSUTBILDNINGAR HOS VÅRA PARTNERS:

• RSM&CO Internrevision av ledningssystem, 30 maj 2017
• RSM&CO Grundläggande miljöledning, 30 maj 2017
• CANEA miljörevisionsutbildning, 7 juni 2017
• ISO 14001:2015 Auditor Conversion Training Course, 12 juni 2017
• CANEA miljörevisionsutbildning, 21 augusti 2017